Contact
us
Request
pricing
Purchase
now

Disclaimer.

This e-mail may contain confidential information only intended for the addressee. Please notify the sender if you have received this e-mail by mistake. If the message is not related to the activities of Valitor it is entirely on the sender’s responsibility.

Fyrirvari vegna tölvupósts

Þessi tölvupóstur getur innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Öll önnur notkun er óheimil og vísast til 47. og 74. gr. Laga nr 81/2003. Ef efni tölvupóstsins tengist ekki starfsemi Valitor hf. er það hverju sinni á ábyrgð sendanda.